Công ty TNHH thiết bị đầu tư Bình Minh

Marini

Dòng sản phẩm bán chạy nhất Việt Nam

MARINI DTC200

Operating Mass: 4800 kg 
Static linear load: 13 kg/cm 
Compaction width: 1370 mm

Marini

Sản phẩm liên quan

MARINI DTC200

Operating Mass: 4800 kg 

Static linear load: 13 kg/cm 
Compaction width: 1370 mm

MARINI DTC200

Operating Mass: 4800 kg 

Static linear load: 13 kg/cm 
Compaction width: 1370 mm

MARINI DTC200

Operating Mass: 4800 kg 

Static linear load: 13 kg/cm 
Compaction width: 1370 mm

MARINI DTC200

Operating Mass: 4800 kg 

Static linear load: 13 kg/cm 
Compaction width: 1370 mm

MARINI DTC200

Operating Mass: 4800 kg 

Static linear load: 13 kg/cm 
Compaction width: 1370 mm