Công ty TNHH thiết bị đầu tư Bình Minh

Phụ tùng KOBELCO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
Xích cao su

Xích cao su

Operating Mass: 4800 kg

Static linear load: 13 kg/cm

Compaction width: 1370 mm

Phụ tùng

Phụ tùng

Operating Mass: 4800 kg

Static linear load: 13 kg/cm

Compaction width: 1370 mm

Phôi

Phôi

Operating Mass: 4800 kg

Static linear load: 13 kg/cm

Compaction width: 1370 mm

Lọc

Lọc

Operating Mass: 4800 kg

Static linear load: 13 kg/cm

Compaction width: 1370 mm

Ga lê

Ga lê

Operating Mass: 4800 kg

Static linear load: 13 kg/cm

Compaction width: 1370 mm

Bánh sao

Bánh sao

Operating Mass: 4800 kg

Static linear load: 13 kg/cm

Compaction width: 1370 mm

Xem thêm >>>

Phụ tùng DYNAPAC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
Dữ liệu đang được cập nhật